Disclaimer

Deze website is eigendom van Digital Competitive

Contactgegevens:

Adres maatschappelijke zetel: Korte Eekhoekstraat 24, 9270 Laarne, België
Ondernemingsnummer: BE 0545.910.852
Contact: info@digitalcompetitive.be

Toegangsrechten

§1.1 Digital Competitive verleent u hierbij toegang tot www.digitalcompetitive.be ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

§1.2 Digital Competitive behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving de inhoud aan te vullen, aan te passen of onderdelen te verwijderen.

§1.3 De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden louter gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Digital Competitive.

Intellectuele eigendomsrechten

§2.1 De inhoud van deze website, met inbegrip van merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Digital Competitive of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

§3.1 Digital Competitive spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, kan Digital Competitive hier geenszins voor aansprakelijk worden gesteld.

§3.2 De op de website aangeboden materialen zonder opmaak van offerte worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Digital Competitive.

§3.3 In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Digital Competitive aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten.

§3.4 Digital Competitive kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

§3.5 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Digital Competitive verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

§4.1 Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

§4.2 Digital Competitive kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

§5.1 Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal het Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht te Lokeren of de rechtbanken van Dendermonde bevoegd zijn.

Aanpassingen

§6.1 Digital Competitive bezit het recht deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.